гл. ас. д-р Стефан Данаилов Добрев – координатор на катедра “Геодезия
e-mail: st.dobrev@shu.bg

ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова – координатор на катедра “Инженерна логистика
e-mail: v.kodzheykova@shu.bg

доц. д-р инж. Валентин Тонев Атанасов – координатор на катедра “Комуникационна и компютърна техника
e-mail: v.atanasov@shu.bg

доц. д-р инж. Димитър Георгиев Чобанов – координатор на катедра “Управление на системите за сигурност”
e-mail: d.chobanov@shu.bg