доц. д-р Събин Иванов Иванов – координатор на катедра “Геодезия
e-mail: s.ivanov@shu.bg

доц. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова – координатор на катедра “Инженерна логистика
e-mail: j.jordanova@shu.bg

доц. д-р инж. Тихомир Спиридонов Трифонов – координатор на катедра “Комуникационна и компютърна техника
e-mail: t.trifonov@shu.bg

гл. ас. д-р Цветелина Илиева Методиева – координатор на катедра “Управление на системи за сигурност”
e-mail: ts.metodieva@shu.bg