Център за международно сътрудничество официално обявява началото на конкурса за осъществяване на преподавателска и непреподавателска мобилност по програма Еразъм+ за академичната 2017/2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ОБЯВЯВА

Конкурс за осъществяване на преподавателска/непреподавателска
мобилност с цел преподаване/обучение,
по програма „Еразъм+“ за зимния семестър на академичната 2017/2018 година.

Къде се провежда мобилността?

Мобилностите ще се проведат в страна участничка
в програмата, с които ШУ има сключени договори.
Пълният списък на партньорите и онлайн формулярът за кандидатстване
може да намерите на адрес: http://old.erasmus.shu.bg/bg/partniori/

Каква финансова подкрепа ще получа?

Всеки участник в програмата, получава финансова подкрепа (грант) за периода на преподаване/обучение
в чужбина на база дневна ставка.
Програма „Еразъм+“ отпуска и пътни разходи на база на единица разход
в зависимост от разстоянието.

Приемащи държави:

Дания, Ирландия,
Холандия, Швеция,
Великобритания
160 € /дневна ставка/

————————————-
Белгия, България, Чехия,
Гърция, Франция, Италия,
Кипър, Люксенбург,
Унгария, Австрия, Полша,
Румъния, Финландия,
Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, Турция
140 € /дневна ставка/

————————————–
Германия, Испания, Латвия,
Малта, Португалия,
Словакия, Република
Македония
120 € /дневна ставка/

————————————–
Естония, Хърватска, Литва,
Словения

100 € /дневна ставка/

 

 

Пътни разстояния/Сума
Между 100 – 499 km – 180 € на участник
Между 500 – 1999 km – 275 € на участник
Между 2000 – 2999 km – 360 € на участник
Между 3000 – 3999 km – 530 € на участник
Между 4000 – 7999 km – 820 € на участник
8000 km или повече – 1100 € на участник

 

Необходими документи за допускане до конкурс

* Заявление по образец
* Копие от споразумение за мобилност с цел преподаване или обучение, разписано от лицето, прекия му ръководител и приемащата организация

Мотивационно писмо
* Автобиография
* Сертификат за владеене на език
* За мобилност с цел преподаване: Учебна програма

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 11.05.2017 г. – 23.06.2017 г.

 

В „Център за международно сътрудничество“, кабинет 106 в сградата на Ректората
e-mail: erasmus@shu.bg, тел.: 054/ 832 101
Нурай Иззет – Административен Еразъм координатор, 0895 553 408
Елица Станачкова – Еразъм координатор, 0884 844 583

 

ERASMUS+2017-LECTORS-PHASE

You must be logged in to post a comment.