Втора покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Втора покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Уважаеми преподаватели и служители,


Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за 2022/2023 академична година започва днес и ще продължи до 15.07.2022 г. (включително).
Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност с цел обучение/с цел преподаване
  2. Декларация към заявлението
  3. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  4. Мотивационно писмо
  5. Автобиография
  6. Сертификат за владеене на английски език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв), на ниво не по-ниско от B1
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане
  8. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти

Обновените бланки на документите, както и образци и насоки за попълване са качени в менюто „Мобилности“, подменю „Документи за подаване за преподаватели и административен състав“ тук.

Според протокол № МСП-07-008/30.06.2022 г. кандидатурите ще се считат за легитимни и в случай на неподписани от приемащата страна споразумение за осъществяване на мобилност, в случай че кандидатът представи доказателство, че същото е изпратено до приемащата страна за подпис, но към крайната дата за подаване на документи все още очаква подписано споразумение. С предимство ще се ползват кандидатури с подписани споразумения за осъществяване на мобилност.

Актуален списък с университетите-партньори можете да намерите в Обобщената таблица в менюто „Партньори“. Критериите за подбор са качени в менюто „Информация“ (подменю „Критерии за подбор“) и като Приложения 2 и 3 към Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,“ налична в същото меню.

Класираните преподаватели и служители по първа покана за кандидатстваще ще бъдат официално обявени след класирането на преподаватели и служители по настоящата такава.

При въпроси, можете да се свържете с нас по телефон и имейл!
 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
04.07.2022 г.