Трета покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Трета покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Уважаеми преподаватели и служители,


Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за осъществяване на мобилности през летния семестър на академичната 2022/2023 година започва днес и ще продължи до 31.01.2023 г. (включително).
Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност
  2. Декларация към заявлението
  3. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  4. Мотивационно писмо
  5. Автобиография
  6. Сертификат за владеене на английски език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв), на ниво не по-ниско от B1
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Обновените бланки на документите, както и образци и насоки за попълване са качени в менюто „Мобилности“, подменю „Документи за подаване за преподаватели и административен състав“ тук.

Актуален списък с университетите-партньори можете да намерите в Обобщената таблица в менюто „Партньори“. Критериите за подбор са качени в менюто „Информация“ (подменю „Критерии за подбор“) и като Приложения 2 и 3 към Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,“ налична в същото меню.

При въпроси, можете да се свържете с нас по телефон и имейл!
 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
03.01.2023 г.