Резултати от първа и втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност от преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 г.

Резултати от първа и втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност от преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 г.

Уважаеми преподаватели и служители,


Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по първа и втора покана за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2022/2023 година.

С протокол № МСП-07-008/30.06.2022 година и протокол № МСП-07-009/21.07.2022 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения:

Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване:

 • Снежанка Добрева Георгиева (Вх. № Call-Staff-01/2022)
 • Елена Викторовна Стоянова (Вх. № Call-Staff-02/2022)
 • Янко Василев Янков (Вх. № Call-Staff-04/2022)
 • Теодора Николаева Симеонова (Вх. № Call-Staff-05/2022)
 • Цветослав Станиславов Цанков (Вх. № Call-Staff-07/2022)
 • Керанка Георгиева Велчева (Вх. № Call-Staff-08/2022)
 • Милен Руменов Пенерлиев (Вх. № Call-Staff-09/2022)
 • Айля Реджеб Илиязова (Вх. № Call-Staff-14/2022)
 • Даниела Георгиева Кирова (Вх. № Call-Staff-15/2022)
 • Нели Стойчева Димитрова (Вх. № Call-Staff-17/2022)
 • Александра Стефанова Александрова (Вх. № Call-Staff-21/2022)
 • Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева (Вх. № Call-Staff-25/2022)
 • Христо Тончев Боев (Вх. № Call-Staff-28/2022)
 • Мийрям Неджиб Салим-Ахмед (Вх. № Call-Staff-30/2022)
 • Ембие Мехмед Кязимова (Вх. № Call-Staff-31/2022)
 • Вежди Исмаилов Хасанов (Вх. № Call-Staff-32/2022)
 • Христомир Йорданов Христов (Вх. № Call-Staff-35/2022)
 • Драгомир Иванов Василев (Вх. № Call-Staff-36/2022)

Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел обучение:

 • Мирослава Николаева Цветкова (Вх. № Call-Staff-03/2022)
 • Веселин Пенчев Петков (Вх. № Call-Staff-12/2022)
 • Ваня Атанасова Василева (Вх. № Call-Staff-13/2022)
 • Севджан Фикри Сабриева (Вх. № Call-Staff-16/2022)
 • Димитър Дойчев Добринов (Вх. № Call-Staff-18/2022)
 • Теодора Веселинова Койнова (Вх. № Call-Staff-19/2022)
 • Николай Добринов Начев (Вх. № Call-Staff-20/2022)
 • Менент Османова Шукриева (Вх. № Call-Staff-22/2022)
 • Бюлент Али Кърджалъ (Вх. № Call-Staff-23/2022)
 • Севджихан Ахмедова Еюбова (Вх. № Call-Staff-24/2022)
 • Светлана Йорданова Неделчева (Вх. № Call-Staff-26/2022)
 • Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова (Вх. № Call-Staff-27/2022)
 • Събин Иванов Иванов (Вх. № Call-Staff-29/2022)
 • Христина Коларова-Василева (Вх. № Call-Staff-37/2022)

Одобрени кандидатури на служители за осъществяване на мобилност с цел обучение:

 • Светослава Йорданова Хайнова (Вх. № Call-Staff-06/2022)
 • Стефка Недялкова Александрова (Вх. № Call-Staff-33/2022)
 • Радостинка Асенова Адамидовска (Вх. № Call-Staff-34/2022)

Неодобрени кандидатури:

 • Веселин Пенчев Петков (Вх. № Call-Staff-10/2022)
 • Милен Руменов Пенерлиев (Вх. № Call-Staff-11/2022)

Скоро ще получите информация на имейлите си относно процедурата и следващите стъпки. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

 

Поздрави,

Екипът на Център за международно сътрудничество

25.07.2022 г.