Кандидатстване по програма Еразъм+ за преподаватели и служители за академичната 2022/2023 г.

Кандидатстване по програма Еразъм+ за преподаватели и служители за академичната 2022/2023 г.

Уважаеми преподаватели и служители,


Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за 2022/2023 академична година започва днес и ще продължи до 24.06.2022 г. (включително).
Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва:

  1. Заявление за мобилност с цел обучение/с цел преподаване
  2. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция
  3. Мотивационно писмо
  4. Автобиография
  5. Сертификат за владеене на английски език или езикът на страната, която посещавате (при наличие на такъв), на ниво не по-ниско от B1
  6. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти
  7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Обновените бланки на документите, както и образци и насоки за попълване ще бъдат качени в менюто „Мобилности“, подменю „Документи за подаване за преподаватели и административен състав“ до края на работния ден днес (30.05.2022 г.)

Актуален списък с университетите-партньори можете да намерите в Обобщената таблица в менюто „Партньори“. Критериите за подбор са качени в менюто „Информация“ (подменю „Критерии за подбор“) и като Приложения 2 и 3 към Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,“ налична в същото меню.

При въпроси, можете да се свържете с нас по телефон и имейл!
 

Поздрави,
Център за международно сътрудничество
30.05.2022 г.