Документи, които се подават в Център за международно сътрудничество на етап кандидатстване:

 1. Заявление за мобилност и Декларация към Заявлението
 2. Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение
 3. Мотивационно писмо
 4. Автобиография
 5. Сертификат за владеене на англисйки език или езикът на страната (ниво В1), която посещавате (при наличие на такъв)
 6. За мобилност с цел преподаване: Учебна програма за дисциплина/и, които предлагате за входящи Еразъм+ студенти
 7. Покана или имейл кореспонденция с потвърждение за приемане

Образци на споразумението с цел преподаване/с цел обучение и насоки за попъване (преподаване/обучение)

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество след одобрение:

 1. Доклад-предложение от прекия ръководител
  Забележка: Подава се минимум 3 седмици преди датата на планираната мобилност
 2. Копие на лична карта
 3. За мобилности в Турция – копие на паспорт
 4. Застраховка или Европейска здравноосигурителна карта, валидна през периода на мобилността
 5. Декларация за защита на личните данни

След представяне на изброените по-горе документи се изготвя командировъчна заповед и договор между Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и лицето, осъществяващо мобилността.

Документи, които се подават в Центъра за международно сътрудничество след края на мобилността:

 1. Финален отчет на български език
 2. Билети, бордни карти и фактури за нощувки, за периода на мобилността
 3. За мобилности в Турция – копие на страницата от паспорта, на която е печатът за преминаване на границата
 4. Сертификат за престоя
  Забележка: За университетите, които нямат собствена бланка за сертификати, можете да използвате следния образец
 5. Снимков материал