Удължаване на срока за прием на документи – Студентска мобилност за академичната 2016/2017г.

Уважаеми студенти,   Срокът за подаване на документи за Студентска мобилност с цел обучение е удължен до 20.10.2016г. Документите за кандидатстване за академичната 2016/2017 г. се приемат в Центъра за международно сътрудничество (кабинет 106 в Корпус 1).   За повече информация: erasmus@shu.bg

Кандидатстване за Студентска мобилност с цел обучение – летен семестър 2016/ 2017

Скъпи студенти, имате възможност да кандидатствате за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм +” за летния семестър на академичната 2016/2017г. Кандидатстването става посредством попълване на електронен формуляр или заявление на хартиен носител, автобиография, мотивационно писмо и уверение. Срок: от 20.09.2016 до 10.10.2016г. Пълният текст на поканата за кандидатстване можете да намерите тук **************************************************************** Някои допълнителни разяснения относно студентска мобилност Студентите могат да кандидатстват, т.е. да подават […]