Резултати от първа покана за студентска мобилност

Резултати от първа покана за студентска мобилност

Уважаеми студенти, ето и  класирането на студентите, явили се на изпита по англисйки език и интервюто, проведени на 20.03.2018 г. Арзу Хасан Ешреф – Trakya University, гр. Одрин, Турция; Валентина Петрова Карамфилова – National University of Arts, гр. Букурещ, Румъния; Ива Дончева Панайотова – National University of Arts, гр. Букурещ, Румъния; Емона Хашем Мохамед – Ludwig Maximilian University of Munich, гр. Мюнхен, Германия; Елеонора Димитрова Янкова […]

Втора покана за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Втора покана за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Уважаеми студенти, Център за международно сътрудничество към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ обявява втора покана за кандидатсване по програма „Еразъм+“. Срокът за подаване на документи, за студентска мобилност с цел обучение за зимния семестър на 2018/2019 академична година, е до 30.03.2018 г. В секция „Коордиантори“ можете да видите координаторите на съответните факултети и катедри, които също могат да ви дадат информация. В секцията „Мобилности“ -> […]

Преводачески стажове в Българския езиков департамент, Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Преводачески стажове в Българския езиков департамент, Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Заповядайте на 20.03.2018 г. в 11 ч. в Корпус 2, зала 211 за повече информация или на имейл: d.veselinova@shu.bg (Кабинет 105, Корпус 1)

Еразъм+ седмица!

Еразъм+ седмица!

Уважаеми студенти, Център за международно сътрудничество Ви кани на Еразъм+ седмицата в Шуменския университет! Откриваме седмицата на 6 март с представяне на възможности за практики и по-късно среща със студенти в Корпус 1. Продължаваме на 7 и 8 с Корпуси 3 и 2 респективно. Ето и допълнителна информация: 6 март – 10:00 ч. – представяне на възможностите за мобилност с цел практика от гръцката фирма Algoos […]