Удължаване поканата за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 година

Удължаване поканата за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 година

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество Ви уведомява, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за осъществяване на мобилности през  академичната 2023/2024 година е удължен до 28.07.2023 г. (включително).Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност Декларация към заявлението Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат […]