КРИТЕРИИ за подбор на преподаватели от ШУ “Епископ Константин Преславски” за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за академичната 2017/2018 година

Критерии за подбор на кандидатите от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” за участие в мобилност на преподавателския състав с цел преподаване по програма „Еразъм +” за академичната 2017/2018 година Критерии Точки Преподавателят владее английски език – B2[1] 5 Преподавателят владее езика на страната, която посещава или съответния работен език, различен от английски. 5 Кодът на мобилността е в направлението на кандидата. 10 Преподавателят има разработена програма […]

Скъпи студенти, не изпускайте възможността да кандидатствате по програма “Erasmus+”!

Скъпи студенти представяме Ви възможността да кандидатствате по програма “Erasmus+” за зимния семетър на академичната 2017/2018 г.! За повече информация може да се обърнете към „Център за международно сътрудничество“, кабинет 106 в сградата на Ректората. e-mail: erasmus@shu.bg, тел.: 054/ 832 101, 0895 553 408 Конкурс за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение (със средна продължителност 5 месеца), по програма „Еразъм+“ за зимния семестър на академичната […]