ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ 2024-2025

    Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през зимния и летния семестър на академичната 2024/2025 г. Срокът за подаване на документи е от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. (включително). Документите следва да бъдат подавани на място в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106, сградата на Ректората (Корпус […]

Резултати от трета покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по трета поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година. С протокол № МСП-07-011/20.03.2024 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване: Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева (Call- Staff 32/2024) Виктория Димитрова Ковчазова (Call- Staff 33/2024) Менент Османова Шукриева […]

Резултати от  Покана за участие в Смесена интензивна програма по Еразъм + с краен срок 01.03.2024 г.  

Уважаеми преподаватели, служители и студенти, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по покана за участие в Смесена интензивна програма по Еразъм + с краен срок 01.03.2024 г. С протокол № МСП-07-010/07.03.2024г. Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: ОДОБРЯВА кандидатурите за участие в смесена интензивна програма на: 1. Симона Пламенова Маринова  (Вх.№ BIP-01/2024) 2. Антон Стефанов (Вх.№ BIP-02/2024) 3. Павел Костов Цолов (Вх.№ […]

Резултати от втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година. С протокол № МСП-07-009/26.02.2024 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване: Десислава Чешмеджиева-Стойчева-(Вх. № Call-Staff-21/2023-2024) Наталия Недялкова-( Вх. № Call-Staff-31/2023-2024)  Христина Стоянова Христова-(Вх. № Call-Staff-32/2023-2024) Наталия Христова […]