Покана за студентска мобилност с цел обучение за летен семестър на 2019/2020 г.

Уважаеми студенти, Център за международно сътрудничество обявява началото на конкурса за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение за летния семестър на 2019/2020 академична година. Желаещите да прекарат един или два семестъра обучение в чужбина, могат да подадат документите си в Кабинет 106, Корпус 1 до 31.10.2019 г. Ще се проведат информационни срещи, на които можете да научите повече за възможностите на програмата на: – 14.10.2019 г. в Корпус […]