Резултати от първа и втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност от преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 г.

Резултати от първа и втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност от преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 г.

Уважаеми преподаватели и служители,
Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по първа и втора покана за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2022/2023 година.

С протокол № МСП-07-008/30.06.2022 година и протокол № МСП-07-009/21.07.2022 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения:

Втора покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Втора покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за 2022/2023 академична година започва днес и ще продължи до 15.07.2022 г. (включително).Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност с цел обучение/с цел преподаване Декларация към заявлението Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител […]