Център за международно сътрудничество официално обявява началото на конкурса за осъществяване на преподавателска и непреподавателска мобилност по програма Еразъм+ за академичната 2017/2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО  СЪТРУДНИЧЕСТВО ОБЯВЯВА Конкурс за осъществяване на преподавателска/непреподавателска мобилност с цел преподаване/обучение, по програма „Еразъм+“ за зимния семестър на академичната 2017/2018 година. Къде се провежда мобилността? Мобилностите ще се проведат в страна участничка в програмата, с които ШУ има сключени договори. Пълният списък на партньорите и онлайн формулярът за кандидатстване може да намерите на адрес: http://old.erasmus.shu.bg/bg/partniori/ Каква финансова подкрепа ще получа? Всеки участник в програмата, получава финансова подкрепа (грант) за периода на преподаване/обучение в […]