Изпит по език и интервю за кандидатстващите по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2016/2017 година

Уважаеми студенти,   Във връзка с кандидатстването за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за академичната 2016/2017г. е определена датата за провеждане на интервю и изпит по език за кандидатстващите, която е 27.10.2016г. (четвъртък). Изпитът по език ще се проведе в зала 310, Корпус 2 от 10:00ч., а интервюто – от 12:00ч. в зала 312, Корпус 2. Участниците, които следват да се явят на езиковия изпит са уведомени […]