Резултати от селекцията на студенти за осъществяване на мобилност през летния семестър на академичната 2022/2023 г.

Резултати от селекцията на студенти за осъществяване на мобилност през летния семестър на академичната 2022/2023 г.

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на студенти за осъществяване на мобилност през летния семестър на академичната 2022/2023 г. по програма Еразъм+. С протокол № МСП-07-013/07.11.2022 год., Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: Класирани студенти: Хюлия Мустафова Реаханова (вх. № Call-Students-15/2022) – приемаща институция: Университет „Хаджи Бекташ Вели,“ гр. Невшехир, Турция Синем Шериф Осман (вх. № Call-Students-16/2022) – приемаща […]