Удължен срок на покана за кандидатстване на преподаватели и административен състав за академичната 2024/2025 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  Ви уведомява, че срокът за кандидатстване за осъществяване на мобилности за преподаватели и служители с цел ПРЕПОДАВАНЕ и ОБУЧЕНИЕ през зимния и летния семестър на академичната 2024/2025 г.  се удължава до 15.07.2024 г. (включително).   Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност; Декларация към заявлението; Споразумение за […]

Open Application for BIP – Intercultural Communication and Spiritual Backgrounds

We are excited to announce the start of the application period for the Erasmus Blended Intensive Program (BIP) on Intercultural Communication and Spiritual Backgrounds organised by our partner university Alexandru Ioan Cuza University, Romania. This program offers a unique opportunity to explore cultural and spiritual diversity. Requirements: Student of Shumen University (bachelor’s degree). English Language: Level B1 What do you get? Erasmus grant: 79 euro […]

Класиране студентска мобилност с цел обучение 2024-2025 г.

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по покана за участие в студентска мобилност   с цел обучение по Еразъм + с краен срок 13.05.2024 г.          ОДОБРЕНИ кандидатури за студентска мобилност с цел обучение: Инеса Сергиивна Скрипник – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-01/2024-2025) Вероника Станимирова Попова – ОКС „бакалавър,“ специалност „Руска филология с бизнес комуникация“ (Call-Students-02/2024-2025) Ерсин Ахмед […]

Покана за кандидатстване преподаватели и административен състав за академичната 2024/2025 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че обяваме кандидатстване на преподаватели и служители за осъществяване на мобилности с цел ПРЕПОДАВАНЕ и ОБУЧЕНИЕ през зимен и летен семестър на академичната 2024/2025 година.  Може да кандидатствате от 03.06.2024 г.  до 01.07.2024 г. (включително). Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност; Декларация към заявлението; Споразумение за […]

Удължен срок за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение 2024-2025

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  Ви уведомява, че срокът за кандидатстване за осъществяване на мобилности през зимния и летния семестър на академичната 2024/2025 г.  се удължава до 13.05.2024 г. (включително). Документите следва да бъдат подавани на място в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106, сградата на Ректората (Корпус 1). Напомняме, че кандидатстването за мобилности с цел практика е целогодишно. Формулярите за подаване от […]

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ 2024-2025

    Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през зимния и летния семестър на академичната 2024/2025 г. Срокът за подаване на документи е от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. (включително). Документите следва да бъдат подавани на място в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106, сградата на Ректората (Корпус […]

Резултати от трета покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по трета поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година. С протокол № МСП-07-011/20.03.2024 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване: Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева (Call- Staff 32/2024) Виктория Димитрова Ковчазова (Call- Staff 33/2024) Менент Османова Шукриева […]

Резултати от  Покана за участие в Смесена интензивна програма по Еразъм + с краен срок 01.03.2024 г.  

Уважаеми преподаватели, служители и студенти, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по покана за участие в Смесена интензивна програма по Еразъм + с краен срок 01.03.2024 г. С протокол № МСП-07-010/07.03.2024г. Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: ОДОБРЯВА кандидатурите за участие в смесена интензивна програма на: 1. Симона Пламенова Маринова  (Вх.№ BIP-01/2024) 2. Антон Стефанов (Вх.№ BIP-02/2024) 3. Павел Костов Цолов (Вх.№ […]

Резултати от втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година. С протокол № МСП-07-009/26.02.2024 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване: Десислава Чешмеджиева-Стойчева-(Вх. № Call-Staff-21/2023-2024) Наталия Недялкова-( Вх. № Call-Staff-31/2023-2024)  Христина Стоянова Христова-(Вх. № Call-Staff-32/2023-2024) Наталия Христова […]

Шуменския университет обявява покана за Конкурс за участие в Смесена интензивна програма

  Шуменския университет обявява покана за Конкурс за участие в Смесена интензивна програма по Еразъм +  на тема:   Physical activity, exercise, physical fitness and health promotion- evaluation and monitoring – повече информация за програмата може да намерите ТУК    Physical Activity and Health Promotion: Contexts of Practice. Повече информация за програмата може да намерите ТУК   Смесените интензивни програма (BIP)  се организират от Университета в […]