Покана за кандидатстване за студентска мобилност по програма Еразъм+

Покана за кандидатстване за студентска мобилност по програма Еразъм+

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през летния семестър на академичната 2023/2024 г. Срокът за подаване на документи е до 31.10.2023 г. (включително). Документите следва да бъдат подавани на място в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106, сградата на Ректората (Корпус 1). Напомняме, че кандидатстването за мобилности с цел […]

Резултати от покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Резултати от покана за кандидатстване за осъществяване на мобилности от преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по поканата за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година. С протокол № МСП-07-001/13.09.2023 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: Одобрени кандидатури на преподаватели за осъществяване на мобилност с цел преподаване: Цветослав Станиславов Цанков (Вх. № Call-Staff-02/2023) Христо Тончев Боев (Вх. № Call-Staff-03/2023) Керанка Георгиева Велчева (Вх. […]

Удължаване поканата за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 година

Удължаване поканата за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 година

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество Ви уведомява, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за осъществяване на мобилности през  академичната 2023/2024 година е удължен до 28.07.2023 г. (включително).Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност Декларация към заявлението Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат […]

Покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 година

Покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2023/2024 година

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за осъществяване на мобилности през  академичната 2023/2024 година започва днес и ще продължи до 14.07.2023 г. (включително).Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност Декларация към заявлението Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата […]

Удължен срок за кандидатстване за осъществяване на студентска мобилност

Удължен срок за кандидатстване за осъществяване на студентска мобилност

Уважаеми студенти, Екипът на Центъра за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че удължава кандидатстването за осъществяване на мобилности през зимния семестър на академичната 2023/2024 г. Срокът за подаване на документи е до 15.05.2023 г. (включително). Документите следва да бъдат подавани на място в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106, сградата на Ректората (Корпус 1). Напомняме, че кандидатстването за мобилности с […]

Покана за кандидатстване за студентска мобилност по пограма Еразъм+

Покана за кандидатстване за студентска мобилност по пограма Еразъм+

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през зимния семестър на академичната 2023/2024 г. Срокът за подаване на документи е до 28.04.2023 г. (включително). Документите следва да бъдат подавани на място в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106, сградата на Ректората (Корпус 1). Напомняме, че кандидатстването за мобилности с цел […]

Трета покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Трета покана за кандидатстване за преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 година

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че срокът за кандидатстване на преподаватели и служители за осъществяване на мобилности през летния семестър на академичната 2022/2023 година започва днес и ще продължи до 31.01.2023 г. (включително).Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност Декларация към заявлението Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия […]

Резултати от селекцията на студенти за осъществяване на мобилност през летния семестър на академичната 2022/2023 г.

Резултати от селекцията на студенти за осъществяване на мобилност през летния семестър на академичната 2022/2023 г.

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на студенти за осъществяване на мобилност през летния семестър на академичната 2022/2023 г. по програма Еразъм+. С протокол № МСП-07-013/07.11.2022 год., Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: Класирани студенти: Хюлия Мустафова Реаханова (вх. № Call-Students-15/2022) – приемаща институция: Университет „Хаджи Бекташ Вели,“ гр. Невшехир, Турция Синем Шериф Осман (вх. № Call-Students-16/2022) – приемаща […]

Покана за кандидатстване за студентска мобилност по пограма Еразъм+

Покана за кандидатстване за студентска мобилност по пограма Еразъм+

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през летния семестър на академичната 2022/2023 г. Срокът за подаване на документи за е до 31.10.2022 г. Документите ще бъдат подавани на място в кабинет 106 в сградата на Ректората (Корпус 1) Напомняме, че кандидатстването за мобилности с цел практика е целогодишно. Формулярите за подаване от […]

Резултати от първа и втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност от преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 г.

Резултати от първа и втора покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност от преподаватели и административен състав за академичната 2022/2023 г.

Уважаеми преподаватели и служители,
Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по първа и втора покана за оъществяване на мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2022/2023 година.

С протокол № МСП-07-008/30.06.2022 година и протокол № МСП-07-009/21.07.2022 година Комисията за подбор на кандидати взе следните решения: