Кандидатстване по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2021/2022 г.

Кандидатстване по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2021/2022 г.

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че от 17.11.2021 г. започва кандидатстването за осъществяване на студентски мобилности през летния семестър на академичната 2021/2022 г. Срокът за подаване на документи за е до 28.11.2021 г. Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, документите ще бъдат подавани електронно на имейл erasmus@shu.bg. С Протокол на АС № РД-05-09/29.05.2020 г. са гласувани актуализираните критерии […]

Кандидатстване по програма Еразъм+ за зимния семестър на академичната 2021/2022 г.

Кандидатстване по програма Еразъм+ за зимния семестър на академичната 2021/2022 г.

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се радва да Ви уведоми, че от 15.06.2021 г. започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през зимния семестър на академичната 2021/2022 г. Срокът за подаване на документи за е до 15.07.2021 г. Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, документите ще бъдат подавани електронно на имейл erasmus@shu.bg. С Протокол на АС № РД-05-09/29.05.2020 г. са гласувани актуализираните критерии и Институционалната програма […]

Кандидатстване по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Кандидатстване по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Уважаеми колеги, Центърът за международно сътрудничество Ви уведомява, че от 03.11.2020 г. започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през летния семестър на академичната 2020/2021 г. Срокът за подаване на документи за студенти, преподаватели и административен персонал и е до 20.11.2020 г. Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, документите ще бъдат подавани електронно на имейл erasmus@shu.bg. С Протокол на АС № РД-05-09/29.05.2020 г. са гласувани актуализираните критерии и Институционалната програма […]

Резултати от проведена селекционна процедура за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Резултати от проведена селекционна процедура за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Уважаеми студенти, преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на студенти, преподаватели и административен състав за осъществяване на мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2020/2021 година: Класирани преподаватели и служители: 1. проф. Валери Чакалов 2. проф. Димитър Чолаков 3. проф. д-р Милен Пенерлиев 4. доц. д-р Пламен Петков 5. доц. д-р инж. Цветослав Цанков 6. преп. д-р Веселин Петков 7. преп. […]

Втора покана за кандидатстване по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Втора покана за кандидатстване по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Уважаеми преподаватели и студенти, Центърът за международно сътрудничество обявява втора покана за кандидатсване по програма „Еразъм+“. Срокът за подаване на документи за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2020/2021 година е до 24.07.2020 г. За студентски мобилности с цел практика кандидатстването е целогодишно. За осъществяване на преподавателска мобилност с цел преподаване и преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение документи ще се приемат до […]

Кандидатстване по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Кандидатстване по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Уважаеми колеги, Центърът за международно сътрудничество Ви уведомява, че от 1.06.2020 г. започва кандидатстването за осъществяване на мобилности през академичната 2020/2021 г. За студентските мобилности с цел обучение срокът за подаване на документи е до 26.06.2020 г. За студентски мобилности с цел практика кандидатстването е целогодишно. За осъществяване на преподавателска мобилност с цел преподаване и преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение документи ще се приемат до 19.06.2020 г. Във връзка […]

Резултати от кандидатстване на студенти по програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2019/2020 година

Резултати от кандидатстване на студенти по програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2019/2020 година

Скъпи студенти, ето и класирането за тези, подали документи за студентска мобилност с цел обучение за летния семестър на 2019/2020 академична година, и тези от вас, които кандидатстваха за мобилност с цел практика: ОБУЧЕНИЕ: 1. Селин Селим 2. Мирела Симеонова 3. Нурай Идаетова 4. Сибел Февзиева 5. Джандан Хасан 6. Рабие Исмаил 7. Диляр Назми 8. Гизем Акифова 9. Айлин Ахмед 10. Деница Господинова 11. […]

Покана за студентска мобилност с цел обучение за летен семестър на 2019/2020 г.

Уважаеми студенти, Център за международно сътрудничество обявява началото на конкурса за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение за летния семестър на 2019/2020 академична година. Желаещите да прекарат един или два семестъра обучение в чужбина, могат да подадат документите си в Кабинет 106, Корпус 1 до 31.10.2019 г. Ще се проведат информационни срещи, на които можете да научите повече за възможностите на програмата на: – 14.10.2019 г. в Корпус […]

Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2019/2020 г.

Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2019/2020 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането на преподавателския и административния състав за осъществяване на мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2019/2020 година. Класирането може да видите тук: Факултет по хуманитарни науки Факултет по природни науки Педагогически факултет Факултет по математика и информатика Факултет по технически науки Колеж – Добрич ДИКПО Административен състав      

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година

Удължаване на срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година

Уважаеми преподаватели и служители, Център за международно сътрудничество удължава срока за кандидатстване на преподаватели и служители за 2019/2020 академична година до 07.06.2019 г. Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност или онлайн формуляр Споразумение за мобилност с цел преподаване/с цел обучение – разписано от кандидатстващия, прекия ръководител и приемащата институция Мотивационно писмо Автобиография Сертификат (ниво В1) за владеене на английски език или езика на страната, която […]