Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2018/2019 г.

Резултати от класиране на преподавателски и административен състав за академичната 2018/2019 г.

Здравейте! Тук можете да намерите резултатите от класирането на преподавателския и административния състав за осъществяване на мобилност през академичната 2018/2019 година. Факултет по хуманитарни науки Факултет по природни науки Педагогически факултет Факултет по математика и информатика Факултет по технически науки Колеж-Добрич Административен състав   Център за международно сътрудничество

Проучване

Проучване

Здравейте, студенти! Молим тези от вас, които са осъществили мобилност по програма Еразъм+, да се включат в проучване, свързано с това как програмата може да помогне за популаризирането на дадена страна. Ето линк към публикацията на преподавателя, който провежда проучването: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216096852081961&set=a.1113451164375.2019031.1469790179&type=3 Благодарим предварително на тези от вас, които отделят време да го попълнят! Център за международно сътрудничество 05.07.2018 г.