Стартиране на мобилното приложение Erasmus +

Стартиране на мобилното приложение Erasmus +

Новото приложение Erasmus + вече е достъпно за изтегляне! Приложението позволява на участниците лесно да проследяват напредъка си преди, по време и след мобилността им. Да споделят и да гласуват, да предлагат съвети, за да помогнат на другите да се интегрират в местната общност. Основен фактор е да подобрят езиковите си умения чрез пряка връзка към платформата за езиково подпомагане „Еразъм + онлайн“.

Erasmus+ Policy Statement

Erasmus+ Policy Statement

Шуменски университет  “Епископ Константин Преславски” започва развитието си през  1879 г. с първия педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогическии нститут за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийскияуниверситет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се […]