Резултати от втора покана за студентска мобилност

Резултати от втора покана за студентска мобилност

Уважаеми студенти, Поради технически причини, резултатите от втората покана за студенстска мобилност качваме по-късно. Ето и  класираните студенти, явили се на изпита по англисйки език и интервюто, проведени на 03.04.2018 г.   Мехмед Ахмед Реджеб – Педагогика на обучението по изобразително изкуство II-ри курс Гюляй Бехчетова Халилова – Връзки с обществеността II-ри курс Неда Петромилова Неделчева – Журналистика II-ри курс Нирхан Гюнай Неджити – География и регионални […]