Класиране студентска мобилност с цел обучение 2024-2025 г.

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество обявява резултатите от класирането по покана за участие в студентска мобилност   с цел обучение по Еразъм + с краен срок 13.05.2024 г.          ОДОБРЕНИ кандидатури за студентска мобилност с цел обучение: Инеса Сергиивна Скрипник – ОКС „бакалавър,“ специалност „Английска филология“ (Call-Students-01/2024-2025) Вероника Станимирова Попова – ОКС „бакалавър,“ специалност „Руска филология с бизнес комуникация“ (Call-Students-02/2024-2025) Ерсин Ахмед […]

Покана за кандидатстване преподаватели и административен състав за академичната 2024/2025 г.

Уважаеми преподаватели и служители, Центърът за международно сътрудничество има удоволствието да Ви уведоми, че обяваме кандидатстване на преподаватели и служители за осъществяване на мобилности с цел ПРЕПОДАВАНЕ и ОБУЧЕНИЕ през зимен и летен семестър на академичната 2024/2025 година.  Може да кандидатствате от 03.06.2024 г.  до 01.07.2024 г. (включително). Документите, които трябва да бъдат подадени в отдела са както следва: Заявление за мобилност; Декларация към заявлението; Споразумение за […]

Удължен срок за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение 2024-2025

Уважаеми студенти, Центърът за международно сътрудничество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  Ви уведомява, че срокът за кандидатстване за осъществяване на мобилности през зимния и летния семестър на академичната 2024/2025 г.  се удължава до 13.05.2024 г. (включително). Документите следва да бъдат подавани на място в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106, сградата на Ректората (Корпус 1). Напомняме, че кандидатстването за мобилности с цел практика е целогодишно. Формулярите за подаване от […]